Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar
I forbindelse med ulykker og skader rejses der i dag store erstatningskrav over for fabrikanter, importører, leverandører og arbejdsgivere. I udlandet kan erstatningen for en mistet hånd let løbe op i flere millioner kroner. Dertil kommer sagsomkostningerne. Arbejdsgiveren, forhandleren, importøren og fabrikanten kan alle blive mødt af erstatningskrav efter en ulykke.

Set fra fabrikantens side er der tre forudsætninger, der (som hovedregel) skal være opfyldt, for at der kan tilkendes erstatning:

Der skal være lidt et tab.

Fabrikanten skal have handlet anderledes, end han burde i den pågældende situation.

Der skal være en årsagssammenhæng mellem tabet, og det fabrikanten har gjort (eller undladt at gøre).

A. Et lidt tab kan være:

  • Personskade og tab af forsørger
  • Skade på ting
  • Produktionstab
  • Omkostninger ved at tage varer tilbage
  • Omkostninger ved efterlevering og ombygning

Maskinsikkerhed ApS har ekspertise til at vurdere, om maskiner overholder kravene, om maskinens indretning er skyld i ulykken, om fabrikanten har det fulde ansvar og om, hvordan maskiner sikres effektivt og til den rigtige pris.

B. Fabrikanten har handlet anderledes, end han burde:

  • Når en maskine eller udstyr ikke er konstrueret eller indrettet efter gældende regler for at nedbringe risikoen ved anvendelsen.
  • Når fabrikanten ikke har undersøgt, om produktet frembyder risici, som kunne være reduceret.
  • Når fabrikanten er vidende om farer ved et produkt, og han derefter ikke gør dem, der har købt produktet, opmærksom på faren.

Maskinsikkerhed ApS kan med baggrund i risikovurdering vise om en maskine eller et udstyr havde en acceptabelt lav risiko, og om produktet levede op til de regler, som var gældende, da fabrikanten leverede produktet.

C. Der er årsagssammenhæng mellem fabrikantens handling og tabet:

  • Når en skade eller et tab kan henføres til bestemte fejl og mangler i en maskines eller et udstyrs indretning.
  • Når en skade eller et tab kunne være undgået, hvis fabrikanten havde gjort opmærksom på faren.

Maskinsikkerhed ApS kan lave en ulykkesanalyse, hvis de nødvendige oplysninger er tilgængelige. En ulykkesanalyse indeholder også de elementer, som indgår i maskinens risikoanalyse. Ved en sammenligning mellem ulykkesanalysen og risikoanalysen kan man vise, om en maskines eller et udstyrs indretning kan være årsagen til en ulykke.

Hvordan kan fabrikanten tage højde for, at maskinen eller udstyret er sikkert? Først og fremmest ved at lave maskiner og udstyr, som overholder de direktiver og standarder, der gælder for den pågældende maskine/det pågældende udstyr. En risikoanalyse skal desuden vise, at maskinerne eller udstyret har en acceptabel lav risiko, og at fabrikanten på effektiv måde har imødegået de farer, som maskinen eller udstyret kunne frembyde.

Fabrikanten skal derfor kunne dokumentere, at maskinen eller udstyret er fremstillet og indrettet i overensstemmelse med de regler og love, som gælder for maskinen eller udstyret.

Maskinsikkerhed ApS kan lave denne risikovurdering, og vi tilbyder fabrikanter undervisning i udarbejdelse af risikovurderinger og teknisk dossier.

Maskinsikkerhed ApS kan undervise sælgere og indkøbere i, hvilke omkostninger man kan pådrage sig ved at levere maskiner med mangler i sikkerheden, og i hvordan man bedst sikrer sin egen og kundens virksomheder mod tab.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.