Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Fabrikantens rettigheder

Maskindirektivet, 2006/42, artikel 4 anfører: Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og ibrugtagning på deres område af maskiner og sikkerhedskomponenter, som opfylder bestemmelserne i dette direktiv.

Tilsvarende ordlyd findes i andre markedsføringsdirektiver, som forudsætter CE-mærkning. F.eks. i Lavspændingsdirektivet, PE-direktivet om indretning af trykbærende anlæg, ATEX-direktivet om materiel til anvendelse i eksplosiv atmosfære og EMC-direktivet.

Markedsføringsdirektiver skal hindre, at nogle lande stiller andre eller strengere krav til indretning af maskiner og udstyr. Når en maskine eller et udstyr opfylder de sikkerhedskrav, som er givet i direktivet, og de administrative krav om dokumentation, overensstemmelseserklæring og CE-mærkning er overholdt, må myndigheden ikke stille yderligere krav til udstyrets indretning.

Hvis myndigheden vurderer, at en maskine eller et udstyr er farligt at anvende, dvs. at den/det ikke opfylder sikkerhedskravene, så kan og skal myndigheden forbyde salg og markedsføring. Giver myndigheden et forbud, skal EU-Kommissionen underrettes, og den vil så tage forholdet op til vurdering.

Når maskiner og udstyr bruges i en virksomhed, kan myndigheden stille krav om begrænsning for anvendelse af maskiner og udstyr. F.eks. kan Arbejdstilsynet stille krav om yderligere støjdæmpning, udsugning af støv og gasser, betjeningspersonalets uddannelse og minimumsalder, periodisk eftersyn, særlig uddannelse eller begrænset daglig arbejdstid for et vibrerende håndværktøj.

Maskinsikkerhed ApS hjælper virksomheder og fabrikanter over for myndighederne, f.eks. vedrørende:

  • Opfyldelse af påbud.
  • Vurdering af rimeligheden i et påbud om ændring på en CE-mærket

maskine eller udstyr

  • Afklaring over for myndigheden
  • Tilbagemelding på påbud fra myndigheden
  • Om fabrikanten skal tilbyde brugeren en opdatering/ombygning af en maskine.

Et eksempel.
En importør af maskiner fra Canada fik påbud fra Arbejdstilsynet om at mangler ved maskinerne skulle rettes, så maskinerne opfyldte Maskindirektivets indretningskrav. De krævede ændringer, som skulle tilbydes ejerne af 50 maskiner, ville løbe op i ca. en million kroner.

Maskinsikkerhed ApS hjalp importøren med at afklare og forhandle Arbejdstilsynets påbud, opstille et andet og billigere løsningsforslag og lave tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet.

Ændringerne resulterede i en løsning, som kostede under 800 kr. pr. maskine i stedet for ca. 20.000 kr. Besparelse i alt ca. 950.000 kr.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.