Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Omkostninger ved efterlevering

Med EF-overensstemmelseserklæringen garanterer fabrikanten, at maskinen opfylder alle relevante produktdirektiver. En senere inspektion hos ejeren af maskinen eller undersøgelse af en ulykke kan vise mangler i forhold til et direktivs sikkerhedskrav.

Maskindirektivets artikel 104 behandler denne situation:
Fabrikanten (eller hans etablerede repræsentant) er - hvis en medlemsstat konstaterer, at CE-mærkningen er blevet anbragt uberettiget - forpligtiget til at sørge for, at produktet igen bringes til at opfylde bestemmelserne om CE-mærkning, og at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten har fastsat.

Det kan være myndigheden i et hvilket som helst EU- eller EØS-land, der påviser manglen. Bor fabrikanten i samme land, vil myndigheden kontakte ham direkte. Er der tale om en importeret maskine, vil myndigheden kontakte importøren. Fra land til land kan der være forskel på, hvordan myndigheden kræver, at fabrikanten (eller importøren) skal kontakte købere og tilbyde at rette fejl.

Ejeren skal acceptere, at der bliver ændret på hans maskine. Hvis ejeren afslår at bruge fabrikantens tilbud om at ændring af maskinen eller om at tage maskinen tilbage, er det ikke længere fabrikantens ansvar at foretage ændringer. Fabrikanten bør sikre sig dokumentation for ejerens afslag!

Accepterer ejeren at ændringerne skal udføres skal udgifterne ved ændringerne afholdes af fabrikanten. Drejer det sig om en stor maskinserie kan omkostningerne blive store. Det kan være udgifter til:

 • udvikling af nyt sikkerhedsudstyr
 • ændring af maskinkonstruktion
 • kontakt til ejere af maskinen (direkte eller ved annoncering)
 • ombygning af solgte maskiner
 • tilbagekaldelse af maskiner
 • kontakt til eventuelle forhandlere der har brugte maskiner
 • stop for salg, indtil nye maskiner er ændret.

Fabrikanten og importøren skal huske, at ved udmåling af straf og erstatning vil de blive bedømt på, hvad de har gjort for at gøre opmærksom på fejlen og for at udbedre den. Maskinsikkerhed ApS har i flere tilfælde hjulpet fabrikanter og leverandører til at finde en ændring, som kunne sikre de solgte maskiner og som ejeren let selv kunne montere.

Eksempler:

 • Udbedring af en fejl på en bordrundsav, som blev solgt fra byggemarkeder i Europa, ville koste nogle få kroner, når ændringen blev lavet i produktionen af nye save. Men da ændringen skulle laves på save, som var solgt og taget i brug, løb de samlede omkostninger op i et tocifret millionbeløb for kontakt til købere og for at ændre de solgte rundsave.
 • En dansk fabrikant havde eksporteret maskiner til et andet land i EU. Efter en ulykke fandt myndigheden, at sikkerheden ved denne og andre fabrikater af samme maskintype skulle gøres bedre. Fabrikanten var hurtig til at lave et nyt sikkerhedsudstyr og via importørens kunderegister blev dette udstyr gratis tilbudt alle kunder. De nye maskiner blev ombygget tilsvarende, og importen kunne fortsætte uden væsentlige afbrydelser.
 • En importør af en canadisk fremstillet maskine fik påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre en række mangler ved maskinen. Påbuddet omfattede 50 maskiner leveret efter 1995. Som påbuddet var formuleret, ville omkostningen være ca. 20.000 kr. pr. maskine.
 • Maskinsikkerhed ApS hjalp importøren med at finde egnede løsninger og med en ny risikovurdering ud fra disse løsninger. Kunderne blev kontaktet ud fra kundekartoteket. Ud fra denne dokumentation fandt Arbejdstilsynet, at påbuddet var efterkommet. Løsningerne kostede 800 kr. pr. maskine. Importøren sparede en lille million kroner.

  Hvordan kan vi hjælpe dig?

  Ring til os på telefon 44 47 31 56
  eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
  Få et godt råd gratis.
  Meget kan ordnes på 5 minutter.