Viden om ATEX

ATEX står for ATmosphere EXplosible - på dansk ”eksplosiv atmosfære”.

En eksplosiv atmosfære kan dannes når dampe, gas, støv eller en tåge af fine dråber (aerosoler) blandes med luft. ATEX er ikke en selvstændig disciplin. Sikkerhedskrav skal tænkes ind i løsningen sammen med andre relevante krav til generel maskinsikkerhed, arbejde med kemiske stoffer, trykudstyr, el og sikre styringer mv. Samtidigt skal det være muligt at have en fornuftig produktion, og mulighed for at servicere maskiner og udstyr. Der er EU-direktiver samt regler for miljø og arbejdsmiljø mm., der skal indgå i kortlægning og afklaring af ATEX-klassifikation og eksplosionssikring. Kravene kan deles i tre hovedområder:

  • Zone og eksplosionssikringsdokumenter
  • Maskiner, materiel og sikringsudstyr
  • Valg af eksplosionssikret udstyr

Datablad om ATEX

Hent vores datablad "ATEX"

Læs mere

ATEX -direktiverne

ATEX og APV

ATEX og produktionsvirksomheder

ATEX og maskinfabrikanter

Zone- og eksplosionssikringsdokumenter

Maskiner, materiel og sikringsudstyr

Valg af eksplosionssikret udstyr

Tidligere ATEX-projekter

ATEX APV: Fra 2 ringbind til 2 A4 ark

En virksomhed brugte en speciel type råvare. Håndtering af råvaren i dens oprindelige form medfører normalt store mængder eksplosionsfarligt støv. Men den pågældende virksomhed modtog kun vaskede råvarer.Den vaskede råvare afgav så små mængder støv under håndteringen, at ophvirvling eller aflejring af støv kunne udelukkes..

Ved den oprindelige ATEX-APV for virksomheden havde den eksterne konsulent brugt vanetænkning, i stedet for at lave den nødvendige grundige analyse. Det blev yderligere bekræftet af, at flere uvedkommende firmanavne var at finde i teksten. I alt var der 2 store ringbind med beskrivelser, risikovurdering, procedurer, instruktioner og dokumentation..

Andre dele af koncernen anbefalede os til opdateringen af fabrikkens ATEX-APV. Vi brugte 2 dage på opgaven: Men ingen vanetænkning. I dag har virksomheden 1 A4-ark, der beskriver, hvorfor der ikke er problemer med eksplosionssikring, samt 1 A4-ark som dokumentation på råvaren..

Lager af essenser med brandfarligt indhold

En fødevareindstri har et lager af essenser. Oprindeligt var lokalet zoneklassificeret. Der var restriktioner for brug af mobiltelefon og arbejde i området og der indkøbt specielle lamper, brandalarmer og IT-udstyr til lokalet..

Alle essenser leveres og opbevares i godkendt emballage. Lokalet var indrettet, så der kun måtte forekomme emballerede fødevarer i lokalet, dvs der måtte ikke tappes eller omhældes. Hvis det forekom, skulle de pågældende fødevarer kasseres. Derfor kan brandfarlige dampe i lokalet udelukkes. Under normal drift vil der ikke forekomme en eksplosionsfarlig atmosfære. Der er derfor ikke krav om zone-klassificering eller ex-lamper eller andet ex-udstyr..

Skulle der forekomme spild, fx fra en trucks påkørsel af en dunk kunne de instruktioner om opsamling af spild, som virksomhedens fødevare-egenkontrol havde lavet, også umiddelbart anvendes som begrænsning af brandfarlige dampe i lageret. .

Parfumelager

Et parfumelager havde store mængder alkohol i lageret. Lageret var så zoneklassificeret, og der skulle anvendes en EX-truck. Truck-leverandøreren tog kontakt til os, da han ikke ville sælge så ”dum” en løsning.

En vurdering af lageret, deres arbejdsmetoder, emballagen mv. viste, at et potentielt udslip ville være i størrelsen 2-3 decilitter. Parfume-flaconer á 100 ml i pap og plast emballage, som yderligere var pakket i 2 kg kasser af bølgepap. .

Ingen eksplosions-zone

Selvfølgelig var lageret brandsikret og med overvåget ventilation, men der var ikke begrundelse for en eksplosions-zone, og lageret kunne betjenes med en almindelig truck. Den dyre løsning med en EX-truck kunne spares. (Og i øvrigt kunne de fortsætte med at bruge deres mobiltelefoner, computere, stregkodelæsere, radio, kaffemaskine mv)..

Whisky

En dansk leverandør af kvalitetsstyringssystemer skulle levere et meget vigtigt anlæg: Anlægget skulle kvalitetssikre at det var de rigtige tønder, der blev blandet til single malt whisky.. (Single malt whisky gerne må være blandet af forskellige årgange, men kun fra det samme destilleri).

Traditionelt tømmes whiskyfadet ved at tønden placeres over en rist i gulvet, proppen slås ud, og tønden tømmes i et kar etagen under. Stregkodelæseren skulle placeres i en zone, hvor der ofte vil være spritdampe..

Maskinsikkerhed ApS' løsning

Vi lavede en plan for en EX-sikker stregkodelæser, med en lang ledning med begrænset effekt og med styringen placeret i et el-skab i nabolokalet..

Klar til placering på en olie-produktionsplatform

Kunden henvendte sig for at få et budget på merprisen for hans maskine, når den var klar til placering i en zone på en olie-produktionsplatform..

Maskinsikkerhed ApS' løsning

Vi gennemgik designet, fandt egnede løsninger og komponenter, lavede et budget for meromkostningerne og lavede teksterne til tilbuddet. Efter ordre, hjalp vi med specifikation til underleverandører, beskrev detaljerede løsninger, lavede den nødvendige dokumentation, risikovurdering og brugsanvisning og besvarede kundens spørgsmål og assisterede ved FAT..

I lignende opgaver har vi hjulpet som ovenstående, men i mange flere har vi lavet en eller flere dele af de nævnte opgaver..

Kontakt vores specialist i ATEX

Carsten Bartholdy

Seniorkonsulent

cba@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 31 27 11 31

Carsten rådgiver om maskinsikkerhed, CE-mærkning, risikovurdering og ATEX.

Cart

Din kurv er tom.