Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Direktiv 2014/34/EF: Maskiner, materiel og sikringsudstyr

Direktiv 2014/34/EF vedrører indretning af ”materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære”.

CE-mærkningen og EX-mærkningen viser, om dette udstyr må anvendes på steder, hvor der kan være eksplosionsfare. Men det er produktionsvirksomhedens ansvar at vælge det rigtige EX-udstyr til de definerede eksplosionszoner.

Direktivet gælder for maskiner, udstyr,materiel og sikringssystemer, som er bestemt til at anvendes i en eksplosiv atmosfære, og som har tændkilder, der ville kunne fremkalde en eksplosion.

Direktivet omfatter også sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, som kan standse en begyndende eksplosion, eller aflaste en eksplosion -- uanset om dette udstyr selv er placeret i en eksplosiv atmosfære eller ej.

Materiel til en eksplosiv zone

Alt materiel, der markedsføres til anvendelse i en eksplosiv zone, skal følge direktivet, som er gennemført med Boligministeriets bekendtgørelse 697/1995 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 696/1995. Se også en oversigt af ATEX-Zoner og udstyrskategori.

Direktivet omfatter følgende udstyr: Elektrisk materiel, maskiner, betjeningsanordninger, kontaktorer, detektorer og systemer til forebyggelse og aflastning af eksplosioner.

Når udstyret markedsføres, skal det opfylde direktivets krav til:
  • Konstruktion, udstyr og udformning
  • Fremstillingskontrol og evt. typeafprøvning
  • Teknisk dossier og risikovurdering
  • CE-mærkning, EX-mærkning, materielgruppe, kategori og anvendelsesområde
  • Brugsanvisning
  • EF-overensstemmelseserklæring

Brandfarligt støv, væsketåge eller gasser

Maskiner og udstyr, hvor i der kan forekomme brandfarligt støv, væsketåge eller gasser, der sammen med luft kan danne eksplosionsfarlig atmosfære, skal være sikret mod antændelse af den eksplosive atmosfære og mod risikoen ved følgerne af en eventuel eksplosion.

Dette kan betyde, at maskinen skal have EX-mærkning.

Nye maskiner mv. som skal anvendes på steder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme skal fra juli 2003 være ex-mærkede. Af mærkningen skal man yderligere kunne se, om udstyret må anvendes til støvatmosfærer (D) eller gasatmosfærer (G), om det er til zone 0 eller 20 = kat 1, zone 2 eller 22 = kat 2, zone 2 eller 22 = kat 3.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.