Direktiver

Et direktiv er en blandt flere typer af retsakter, som Den Europæiske Union udsteder for at håndhæve sine beføjelser i henhold til EU- og EUF-traktaterne.

Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.

Læs om bl.a love og regler og find information om de forskellige direktiver

Viden om el og sikre styringer

Næsten alle maskiner har et sikkert styresystem, f.eks. nødstop eller stop ved åbning af låger. Disse sikkerhedsfunktioner udføres af maskinens sikkerhedsrelaterede styresystem.

Standarderne ”Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1” og ”Validering af sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-2” giver designeren store frihedsgrader til at designe de sikkerheds- relaterede styringer på maskiner med gode og effektive løsninger. De stiller også store krav til dokumentation og overvejelser i forbindelse med designet, til dokumentation af selve designet og til den dokumentation, der skal udleveres til brugeren.

Dokumentation danner grundlag for udførelse af den efterfølgende validering.

Maskinsikkerhed ApS har stor erfaring med rådgivning om valg og udførelse af sikkerhedsrelaterede styresystemer. Vi yder rådgivning til konkrete projekter, og vi underviser i anvendelse af sikre styringer efter DS/EN ISO13849-1 og validering efter DS/EN ISO13849-2.

Læs mere

Sikre styringer

Elektrisk udstyr på maskiner

Køb bogen "Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1. Fra teori til praksis."

Bogen præsenterer kravene til moderne sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer på en let og overskuelig måde og viser samtidigt, hvordan styresystemerne kan udføres i praksis uden en længere teoretisk redegørelse.

Bogen er skrevet af seniorkonsulent Kim Bjerre, Maskinsikkerhed ApS og henvender sig til alle, der er involveret i design og beslutninger om design af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer.

Købes på Dansk Standards hjemmeside

Kontakt vores specialister i el og styringer

Kim Bjerre

Seniorkonsulent

kbj@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 72
Mobil: +45 22 10 06 72

Kim er akademiingeniør i stærkstrøm og merkonom i driftsledelse. Kim er med til at udarbejde internationale standarder for DS/EN ISO 13849-1 og-2 og har stor indsigt i at opbygge og rådgive i sikre styresystemer. Kim rådgiver både store og små virksomheder og underviser på vore kurser i blandt andet opbygning og validering af sikre styringer.