Elektrisk udstyr på maskiner

Standarden DS/EN 60204-1 ”Elektrisk udstyr på maskiner” danner grundlaget for projekteringen af el-anlæg til maskiner. Standarden er senest blevet opdateret i 2006, hvor der blev indført flg. væsentlige ændringer:

  • Afsnit 9 og 10: Styresystemer. Er skrevet om og tydeliggjort og dækker nu hhv. system- og komponentkrav.
  • Afsnit 11: Elektronisk udstyr. Er slettet. Standarden i sin helhed omfatter også elektroniske systemer og der er derfor ikke brug for et særligt afsnit.
  • Der er indført klarere krav til dokumentation.
  • Kravene til verifikation og prøvning er omskrevet, og der er indført et normativt appendiks A om prøvningskrav i TN-systemer.

Standarder, som er harmoniseret under Maskindirektivet 2006/42, gennemgås og revideres almindeligvis hvert femte år. Da den nuværende udgave af IEC 60204-1 er fra 2005 (DS/EN 60204-1:2006 er den danske udgave af den europæiske version af IEC-standarden), foregår der allerede nu et arbejde med at gennemgå standarden for at sikre, at den afspejler det nuværende tekniske stade og for at finde områder, hvor standarden kan forbedres. Et af de emner, der arbejdes med, er indførelse af flere krav til TT-systemer, hvor der i den nuværende standard henvises til IEC 60364-6-61 ”Elektriske lavspændingsinstallationer, verifikation” bl.a. i forbindelse med krav til automatisk afbrydelse af forsyningen.

Maskiner kan i dag være meget avancerede. De kan have langt flere og mere komplicerede drifts- og sikkerhedsfunktioner end tidligere. Sikkerhedsfunktionerne kan i dag “ i modsætning til for ganske få år siden “ udføres udelukkende med elektronisk, programmerbart udstyr. Det giver maskinbyggeren mulighed for at konstruere avancerede maskiner fyldt med nyttige funktioner, som kunderne efterspørger.

Det betyder desværre også, at fokus i nogen grad bliver flyttet fra det el-sikkerhedsmæssige til det funktionsorienterede. Dette skift i fokus er en udfordring for de, der projekterer og installerer det elektriske udstyr til maskiner. Maskinsikkerhed ApS er ved undervisning og rådgivning meget opmærksom på, hvor vigtigt det er at fastholde opmærksomheden på de grundlæggende discipliner indenfor maskinbygning og hele tiden sikre, at maskiner er både sikre og funktionelle at anvende.

Cart

Din kurv er tom.