Sikre styringer

På en maskine kan der være adskillige sikkerhedsfunktioner som f.eks. start, stop, nødstop og forbikobling af lysgitre. Disse sikkerhedsfunktioner realiseres af maskinens sikkerhedsrelaterede styresystem.

Hos Maskinsikkerhed ApS har vi stor erfaring i at rådgive om valg og udførelse af sikkerhedsrelaterede styresystemer. Vi yder rådgivning til konkrete projekter, og vi underviser i anvendelse af DS/EN 13849-1“ både i den enkelte virksomhed og på åbne kurser, hvor der er deltagere fra forskellige virksomheder.

  • DS/EN 02061/AC:2012 ”Funktionssikkerhed i sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske styresystemer”
  • DS/EN ISO 13849-1/AC:2009 ”Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generelle principper for konstruktion”

DS/EN 62061/AC:2012 er en IEC-standard, som man med fordel kan anvende til konstruktion af sikre styringer, hvis man bygger maskiner med mange, meget komplicerede funktioner eller med anvendelse af kompliceret, evt. egenproduceret elektronik. Standarden anvender et andet udgangspunkt og et andet begrebsapparat end DS/EN ISO 13849-1. Man skal derfor have gode grunde til at anvende DS/EN 62061 frem for DS/EN ISO 13849-1.

DS/EN ISO 13849-1 er afløserstandarden til DS/EN 954-1, og Maskinsikkerhed ApS anbefaler, at man anvender denne standard, når man bygger sikre styringer til moderne maskiner.

Standarden giver maskinbyggere mange muligheder for at bruge bedre tilpassede komponenter og for at anvende elektroniske styringer i sikkerhedssystemer. Men standarden giver også mange nye udfordringer.

DS/EN ISO 13849-1 anvender de velkendte sikkerhedskategorier: B, 1, 2, 3 og 4. Men derudover bruges begreber som PL-niveau (det sikkerhedsniveau, som et styresystem overholder), MTTFd (middeltid til farlig fejl) og DC (Diagnostisk dækning, systemets evne til at finde fejl i sig selv).

Når man bruger disse begreber, har man mulighed for at sætte tal på, hvor sikkert og hvor pålideligt styresystemet er. Dermed bliver fastlæggelse af styresystemets kvalitet langt mindre flydende end ved anvendelse af DS/EN 954-1. Det er en stor fordel, men også en stor udfordring. For med anvendelse af DS/EN ISO 13849-1 skal fabrikanten foretage beregninger af styresystemet. Det skal han gøre ved at anvende de MTTFd- og DC-værdier, som han får opgivet af komponentfabrikanten, og som det til tider kan være lidt af en opgave at få fat på.

Cart

Din kurv er tom.