Direktiver

Et direktiv er en blandt flere typer af retsakter, som Den Europæiske Union udsteder for at håndhæve sine beføjelser i henhold til EU- og EUF-traktaterne.

Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.

Læs om bl.a love og regler og find information om de forskellige direktiver

Læs mere

Maskindirektivet
Lavspændingsdirektivet
EMC-direktivet
Direktivet for trykbærende udstyr
ATEX-direktiverne
Kontakt vores specialister

Hans Morten Henriksen

Direktør

hmh@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 71
Mobil: +45 22 10 06 71

Hans Morten er civilingeniør og har erfaring som indkøber, bruger, udvikler og sælger af maskiner. Endvidere har han arbejdet med myndighedskrav i Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Han sidder desuden som formand for europæiske og danske standardiseringsgrupper om maskiner og om hygiejnisk design af fødevaremaskiner.

Ole Henriksen

Seniorkonsulent

ohn@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 22 10 99 93

Oles ekspertise ligger i maskinsikkerhed, PED, ATEX, kemi og det ydre miljø samt forhandling med relevante myndigheder for at sikre lovmedholdelighed indenfor nævnte områder og Biocidal Products Directive.

Cart

Din kurv er tom.