Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

ATEX-direktiverne

Der findes to ATEX-direktiver, som begge vedrører sikring mod støv- og gaseksplosioner.

Det ene direktiv (1992/92/EF) vedrører arbejdsstederne. Det andet direktiv (2014/34/EF) vedrører materiel, som må anvendes. Det første direktiv er direkte rettet mod producenterne i rollen som arbejdsgiverne over for arbejdstagere. Zoneinddelingen, som arbejdsgiveren laver, bestemmer, hvilket materiel der må opstilles. Det andet direktiv henvender sig til fabrikanter og leverandører af materiel til anvendelse i eksplosiv atmosfære.

ATEX-direktiv 1992/92/EF

Direktiv 1992/92/EF om forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere omfatter arbejdspladser. Direktivet forudsætter, at virksomheder laver et eksplosionssikringsdokument for områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære og inddeler området i zoner i henhold til brandmyndighedens regler. Det skal angives hvilke modforanstaltninger mod eksplosionsfare, der er truffet. For både nye og eksisterende arbejdssteder er direktivet for længst trådt i kraft.

ATEX-direktiv 2014/34/EF

Direktiv 2014/34/EF om ”materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære” vedrører de krav, fabrikanter (og importører) skal opfylde ved markedsføring af materiel til brug på steder, hvor der kan være eksplosionsfare. For elektrisk materiel svarer direktivet stort set til hidtidige regler. Men det er nyt, at visse maskiner også er omfattet, bl.a. maskiner, som skal arbejde i støv eller dampe, og som har en mulig tændkilde.

Alt materiel, der markedsføres til anvendelse i en eksplosiv zone, skal følge direktivet, som er gennemført med Boligministeriets bekendtgørelse 697/1995 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 696/1995. Bemærk dog, at eksisterende materiel, som ikke er omfattet af direktivet, skal opfylde de indretningskrav, som er anført i direktivet.

Direktivet omfatter maskiner, betjeningsanordninger, kontaktorer, detektorer og systemer til forebyggelse og aflastning af eksplosioner.

Når materiellet markedsføres, skal det opfylde direktivets krav til:

  • konstruktion, udstyr og udformning
  • fremstillingskontrol og evt. typeafprøvning
  • teknisk dossier og risikovurdering
  • CE-mærkning, - mærkning, materielgruppe, kategori og anvendelsesområde
  • brugsanvisning
  • EF-overensstemmelseserklæring.

Maskiner, som arbejder med støv, væsketåge eller gasser, der sammen med luft kan danne eksplosionsfarlig atmosfære, skal være sikret mod risikoen ved en eventuel eksplosion. Dette kan betyde, at maskinen skal have Ex-mærkning.

Maskiner mv. skal være sikret mod at kunne antænde en eksplosiv atmosfære, når maskinen opstilles på steder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme. Hvis maskinen må anvendes eller opstilles på steder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme, skal dette op-lyses af fabrikanten og mærkes på maskinen.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.