Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Direktivet for trykbærende udstyr direktiv

PE-direktivet (97/23/EF) (PE: Pressure Equipment) “ om indretning af trykbærende udstyr omfatter beholdere og rørledninger, som udsættes for tryk på mere end 0,5 bars overtryk i forhold til det normale atmosfæriske tryk.

Direktivet giver fælles indretningsbestemmelser i EU og EØS-området til sikring mod farer fra tryk og trykudstyr. Direktivet erstatter de nationale godkendelser for trykudstyr, som bortfaldt 29. maj 2002.

De væsker og gasser, som anvendes i det trykbærende udstyr, inddeles i grupper og kategorier på flg. måde:

Gruppe:
Væsken eller gassen grupperes efter, hvorvidt trykudstyret indeholder et giftigt, brandfarligt eller eksplosivt stof eller ej.

Kategori:
Afhængig af, om der er gasser eller væsker i trykudstyret, og afhængig af dimensionen på trykledning og beholder, klassificeres udstyret i fire kategorier. Kategorien lægges til grund for den procedure, som skal anvendes ved fremstilling og kontrol i overensstemmelsesvurderingen.

Undtagelser:

  • Trykbærende udstyr, som er klassificeret, og som ville falde ind under kategori I, og som samtidig er omfattet af Maskindirektivet eller et andet CE-mærkningsdirektiv, er undtaget fra PE-direktivet.
  • Vandforsyningsnet og simple trykbeholdere er undtaget. Det samme gælder aerosolbeholdere.
  • Udstyr på motorkøretøjer, der er omfattet af direktiver for motorkøretøjer, er undtaget.
  • I visse tilfælde er rørledninger med små diametre også undtaget fra PE-direktivet.

PE-direktivets væsentlige sikkerhedskrav kan alligevel være en god rettesnor ved indretning af trykbærende udstyr, som ikke er omfattet af PE-direktivet.

Generelt vil trykbærende udstyr, som er omfattet af PE-direktivet være omfattet af en eller flere former for intern og ekstern kontrol med fremstillingen.

Kontrollen kan være:

  • fabrikationskontrol,
  • EF-typeafprøvning eller EF-konstruktionsafprøvning,
  • kvalitetssikring ved fremstillingen, og verifikation.

Arbejdstilsynet kan oplyse, hvem der er certificeret til at udføre den eksterne kontrol.

Maskinsikkerhed ApS vejleder om, hvilke kontrolformer der er bedst egnet til en aktuel produktion, og vi rådgiver om, hvilken dokumentation der skal foreligge sammen med indkøbt udstyr.

PE-direktivet er gennemført i Danmark med Arbejdstilsynets bekendtgørelse 743/1999 om indretning af trykbærende anlæg. Se mere på www.arbejdstilsynet.dk .

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.