Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Artikel sent ud med Offshoreenergy.dk elektroniske nyhedsbrev . 4. juni. 2013

Energistyrelsen overtager CE-mærkningsdirektiverne fra 1. juli 2013

Af Direktør Hans Morten Henriksen

Energistyrelsen har indtil nu henvist til Arbejdstilsynets regler for indretning af maskiner og udstyr, også når reglerne er på basis af EF-direktiver. Da Arbejdstilsynets regler for CE-mærkningsdirektiverne opdateres pr 1. juli 2013 har Energistyrelsen valgt selv at overtage ansvaret i form af nye bekendtgørelser, der også træder i kraft pr 1. juli 2013. Bekendtgørelserne gælder for alle nye maskiner og alt nyt udstyr på faste offshore-installationer, der tages i brug som nye efter 1. juli 2013.

Baggrunden for Arbejdstilsynets opdatering er, at Arbejdsmiljøloven, hvor CE- mærkingsdirektiverne tidligere var placeret, ikke har kunnet håndhæve alle krav i direktiverne, fordi nogle krav ikke har vedrørt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøloven har til hovedformål at beskytte arbejdstagere mod ulykker og nedslidning, mens CE- mærkningsdirektiverne har til formål at sikre frihandel indenfor EU ́s grænser.

Energistyrelsen overtager nu i alt 7 CE-mærkningsdirektiver, f.eks. Maskin-, Trykudstyr-, ATEX-indretning-, og direktiverne er alle indførte med en kort indledning i hver ny bekendtgørelse efterfulgt af selve direktivets fulde tekst. Der er ikke kommet nye krav med de nye bekendtgørelser. Kun en klarere tekst, samt bedre mulighed for at myndigheden kan håndhæve kravene.

Samtidigt ophæves bekendtgørelse 1480 om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr, så der henvises til Energistyrelsens nye bekendtgørelser. Bekendtgørelse nr 831 af 27/06/2013 - om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr træder i kraft 1. juli 2013. Bekendtgørelsen har ikke relevans for udstyr der er leveret til brug før denne dato.

Hans Morten Henriksen, Direktør i Maskinsikkerhed ApS: Generelt har der ikke været de store problemer med manglende CE-mærkning offshore. Specielt er der godt styr på ATEX-indretning og Trykudstyrs-direktiverne. Her er man væsentligt bedre end i land.

Når det gælder krav fra Maskindirektivet, så er man desværre ikke så meget bedre end i land. Med fortolkningen af det nye maskindirektiv skal sikkerhedsniveauet på nye maskiner være i samme højde, som det der er givet i harmoniserede standarder under maskindirektivet. Disse standarders relevante indretningskrav er altså minimumskrav for at kunne CE-mærke sin maskine. Her halter det lidt. Specielt er der udfordringer, når der laves ombygninger der skal overholde standardernes minimumskrav.

Maskindirektivets standarder viser løsninger på sikkerhedskravene i direktivet. Hvis man vælger andre løsninger skal man kunne dokumentere, at ens egne løsninger overholder maskindirektivets sikkerhedskrav på samme niveau som beskrevet i standarderne. Listen over maskindirektivets standarder opdateres ca 4 gange pr år i EU-tidende. Alle nye maskiner skal efter offentliggørelsen overholde de relevante krav fra standarden. Maskiner kan altså forældes natten over.

Med de nye bekendtgørelser kan der gives bøder for overtrædelser. Men det er sjældent myndigheden der giver en fabrikant problemer, når kravene ikke er overholdt. Derimod ser vi, at kunderne i offshore-branchen har forventninger om, at alle relevante krav er overholdt. Man skal derfor forvente en øget opmærksomhed fra sine kunder når der kommer nye regler.

For fabrikanterne er nu den klare fordel, at der vedr indretning af CE-mærkede maskiner og udstyr kun er én myndighed, og denne myndighed kender og forstår virkeligheden ude på platformene. Og der er nu gjort klart, hvad der skal CE-mærkes på faste offshore- anlæg.

Maskinsikkerhed ApS er et privat dansk ingeniørfirma, der rådgiver og underviser om maskinsikkerhed og CE-mærkning, risikovurdering og anden dokumentation, ATEX og eksplosionssikring, tryk-udstyr, sikker el og sikre styresystemer og meget, både i land og offshore.

Maskinsikkerhed ApS har kontorer i Værløse, Randers, Kolding og Odense. Yderligere oplysninger på www.maskinsikkerhed.dk