Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Robotintegrator

Standarden stiller krav om, at der skal udpeges en ”robotintegrator” ved design og fremstilling af en robot eller robotcelle.

Hvad laver robotintegratoren?

Robotintegratoren er den person eller enhed, der er ansvarlig for sikkerhedsstategien når en robotcelle skal designes og konstrueres eller ombygges. Integratoren skal sikre at alle relevante krav overholdes. Integratoren kan være fabrikanten selv eller en ekstern virksomhed.

Robotintegratoren skal sikre, at sikkerhed er varetaget fra den første skitse, til det færdige anlæg bliver taget i brug, med inddragelse af alle relevante krav i standarden. Han er ansvarlig for indsamling, behandling og formidling af de relevante informationer, f.eks. at holde risikovurderingen opdateret i forhold til de ændringer der kommer igennem forhandlings-, design- og afleveringsfaserne.

Fordelen ved en robotintegrator er, at man har en ansvarlig person der følger arbejdet, så den færdige celle bliver designet og afleveret i henhold til krav fra maskindirektivet, standarden og de krav der er stillet ved ordre.

Hvem er robotintegrator?

Robotintegratoren kan være fabrikant, bruger, konsulent eller andet. Det er ikke krav, at robotintegratoren skal være ansat hos fabrikanten eller hos brugeren. Robotintegratoren kan være uafhængig eller han kan arbejde for begge parter. Det kan man selv vælge.