Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Vi hjælper fabrikanter af robotceller og udstyr

Kundekrav, sikkerhedskrav, risikovurdering, CE-mærkning, Maskindirektivet og standarden DS/EN ISO 10219-2 Robotlinjer og integration. Der indgår mange faktorer når en robotcelle skal designes. Her kan Maskinsikkerhed ApS rådgive og hjælpe.

Fra risikovurdering til færdigt design

Sælger du robotceller hjælper vi med risikovurdering, og sørge for at designgrundlag bliver overholdt og alle kundekrav bliver opfyldt på en hensigtsmæssig måde.

Vi sikrer at alle lovkrav er opfyldt, robotcellen er CE-mærket, og dokumentationen opfylder alle krav.

Vi hjælper med design af robotceller

Fra en simpel applikation til komplicerede opbygninger, hvor der kan indgå flere maskiner og processer. Vi rådgiver med specifikationer og støtte i projektfasen til at stille krav til udstyrets funktionalitet, performance og sikkerhed.

Alt efter hvad der er brug for i det konkrete projekt og opgaven udføres altid i tæt samarbejde med kunden.

Maskinsikkerhed ApS som integrator

Standarden ”DS/EN ISO 10218-2 Robotlinjer og integration” lægger op til at der i ethvert projekt udpeges en integrator.

Integratorens rolle er at stå for den projektmæssige ledelse af det sikkerhedsmæssige design af robotcellen.

Vi indgår gerne som en del af projektgruppen, hvor vores opgave er at være integrator i projektet.

Udarbejdelse af komplet dokumentationspakke til robotceller

Standarden DS/EN ISO 10218-2 stiller en række krav til dokumentation for robotceller.

Dokumentation er: risikovurdering, brugsanvisning, erklæringer samt det tekniske dossier.

Maskinsikkerhed ApS har viden om hvad der kræves, og vi kan hjælpe med at udarbejde den fulde dokumentation for robotceller. Som en naturlig del af processen kommer vi med forslag til anvendelige løsninger.

Undervisning og kurser

Maskinsikkerhed ApS holder kurser for fabrikanter af maskiner og udstyr.

Vi underviser fabrikanter af robotceller og udstyr i maskinsikkerhed og CE-mærkning, Robotstandarden EN 10218-2 Robotlinjer og integration, robotintegration, og mere specielle emner som ATEX og eksplosionssikring, trykudstyr mv.