Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Vi hjælpe købere af robotceller

Køb af robotceller er en stor investering og det er vigtigt at man vælger den rigtige løsning fra begyndelsen. Der er mange spørgsmål, man skal have svar på når muligheder, løsninger og sikkerhedskrav skal vurderes. Det kan Maskinsikkerhed ApS hjælpe med.

Køb af robotceller?

Vi er med til at afklare krav og lave beskrivelse til udbud, så du får det du har brug for. Vi sikrer at leverancen opfylder kundekrav og leverancebestemmelser. At din robotcelle er driftsvenlig, har høj oppe tid og adgangsveje er godt placeret. Vi sørger for at din maskine kan bruges og serviceres.

Specifikation af udstyr før ordre

Vi indgår i projektgrupper og udarbejder den sikkerhedsmæssige del af udbudsmateriale / aftalegrundlag. Vi vurderer leverandørernes tilbud og giver input til evt. ændringer i udbud mv.

Vi følger op på leverancen og sikrer dens dokumentation til endelig aflevering.

Ibrugtagningskontrol / gennemgang af designgrundlag

Vi har ekspertisen og kender lov- og indretningskrav til robotter og robotceller og kan gennemgå robotceller sikkerhedsmæssigt. Vi er med i designfasen eller gennemgår den færdige robotcelle. Vi udarbejder detaljeret rapport over eventuelle mangler, og som altid, giver vi gode råd til de ændringer der måtte være nødvendige.

Overholder din nuværende robotcelle kravene?

Robotceller er særlige i den forstand, at de ofte har højenergibevægelser der kan være uforudseelige. Derfor er der andre hensyn og farekilder end ved almindelige maskiner for at undgå ulykker på grund af manglende sikkerhed.

Har du allerede en robotcelle, kan vi med udgangspunkt i vores viden om sikkerhedskrav generelt, og især standardens krav, komme med praktiske løsninger der tilgodeser både sikkerhed og produktivitet og et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Undervisning og kurser

Maskinsikkerhed ApS holder kurser for brugervirksomheder med fokus på specifikation, sikkerhed og kontrol.

Vi underviser fabrikanter af robotceller og udstyr i maskinsikkerhed og CE-mærkning, Robotstandarden EN 10218-2 Robotlinjer og integration, robotintegration, og mere specielle emner som ATEX og eksplosionssikring, trykudstyr mv.